Historia - Królestwo Burbonów i Wojna o Niepodległość

Królestwo Burbonów
W połowie XVIII w. za rządów Ferdynanda VI i Karola III, rozpoczął się powolny rozwój społeczno-ekonomiczny. Odradzały się miasta i rolnictwo, na nowo zaludniono obszary wiejskie Kastylii i Andaluzji. Przeprowadzono szereg reform w duchu oświeconego absolutyzmu. Do Hiszpanii przenikały liberalne i wolnomyślne idee filozoficzne; sprzyjało temu wypędzenie jezuitów w 1767 r. i odrodzenie szkolnictwa. Zwiększyła się liczba mieszkańców, powstały zaczątki przemysłu głównie w Katalonii. Jednakże w okresie Rewolucji Francuskiej Karol IV i jego minister Manuel Godoy powrócili do polityki dławienia wszelkich przejawów swobody. Nieudana próba interwencji na rzecz obalonych Burbonów francuskich podporządkowała Hiszpanię polityce francuskiej. W 1807 r. Godoy zawarł z Napoleonem układ o podboju i podziale Portugalii. Wojska francuskie wkroczyły do Hiszpanii i zajęły Portugalię.

Wojna o Niepodległość
Wykorzystując jako pretekst wymuszoną abdykację Karola IV na rzecz Ferdynanda VII (19 marca 1808) Napoleon wkroczył zbrojnie do Hiszpanii. Rodzina królewska została wywieziona do Bayonne i zdetronizowana, a tron objął brat Napoleona, Józef Bonaparte. W obronie niezawisłości, dynastii i utraconych ziem (Francuzi anektowali tereny na północ od Ebro) wybuchła 2 maja 1808 r. wojna o niezwykle krwawym i okrutnym przebiegu, prowadzona metodą partyzancką (guerilla) przez lud całego kraju. Hiszpanów wspomagały wojska angielskie z Portugalii, dowodzone przez Wellingtona. Po 5 latach Francuzi zostali zmuszeni do opuszczenia Hiszpanii. 19 marca 1812 postępowi liberałowie uchwalili w Kadyksie konstytucję, pierwszy w dziejach Hiszpanii postępowy i liberalny akt, przekreślony wkrótce przez Ferdynanda VII przywróconego na tron w 1814 r. Przez 20 lat trwało prześladowanie wszelkich sił postępowych, została nawet przywrócona inkwizycja. Pronunciamienta (bunt wojskowy) ogłoszone w Ka­dyksie przez Rafaela Riego na rzecz konstytucji (1 stycznia 1820) wywołało nową wojnę domową, stłumiona przez interwencję wojsk Św. Przymierza w 1823 r.; Riego zginął na szafocie.

Nasze Serwisy

  • www.Szwajcaria.biz.pl
  • www.Moja-Holandia.pl

Nasi Partnerzy