Avila

Leży po zachodniej stronie Sierra de Gredos, oddzielających tu Starą Kastylię od Nowej, na wysokości 1130 m npm. (najwyżej położona stolica prowincji w Hiszpanii). Z którejkolwiek strony zbliżymy się, będziemy zdumieni widokiem: na łagodnym wzniesieniu wyrasta nieprzerwany, długi na 2500 m i wysoki na 12 m mur obronny zwieńczony 88 basztami. Fortyfikacje pochodzą z końca XI w. i należą do najlepiej zachowanych na świecie. Warowne, romańskie bramy — Puerta de S. Vicente, Puerta de Mcdzor i siedem innych — prowadzą do miasta zachowanego w średniowiecznym układzie ulic. W mury obronne wbudowana jest katedra z XII w., harmonijne połączenie stylu romańskiego i gotyku, trójnawowa bazylika przypominająca skałę wyrzeźbioną przez wiatr w szaroniebieskim granicie. Poza murami stoją romańskie kościoły S. Pedro i S. Vicente, będące prawdziwymi skarbami romańskiej rzeźby bogato dekorującej portale i zewnętrzne portyki, otaczające korpus kościoła, charakterystyczne dla kastylijskich budowli sakralnych tej epoki.
Miasto w całości jest zabytkiem. Przy wąskich uliczkach tłoczą się pałace gotyckie wznoszone przez możne rody kastylijskie — zwłaszcza książęcy ród Davila — za czasów Królów Katolickich, którzy szczególnie ukochali Avilę. Wiele kościołów budowanych w XV w. łączy elementy stylu gotyckiego i renesansowego. W okresie kontrreformacji (XVI w.) Avila odegrała ważną rolę jako ośrodek religijnego mistycyzmu związanego z działalnością urodzonej tu św. Teresy (klasztor na miejscu jej rodzinnego domu) i św. Jana od Krzyża. Na przedmieściu gotycki kościół i klasztor Sto. Tome (budowany od 1482 r.) z trzema wspaniałymi wirydarzami. Avilę łączy z Madrytem doskonała szosa i linia kolejowa przez Eskurial, dzięki czemu można ją zwiedzić w czasie jednodniowej wycieczki ze stolicy.

Nasze Serwisy

  • www.Szwajcaria.biz.pl
  • www.Moja-Holandia.pl

Nasi Partnerzy