Nawarra

Najbardziej wschodnia z prowincji baskijskich liczy ponad 10 tys. km2 i pół miliona mieszkańców. Geograficznie jest krainą przejściową między Pirenejami, Górami Baskijskimi i stepami Aragonii. Klimat wilgotny, morski na północnym zachodzie, zmienia się w kontynentalny i suchy w dolinie Ebro. Uboga, rolnicza Nawarra, z niewielkim przemysłem w Pamplonie i na granicy z Guipuzcoa, jest krainą starych tradycji, konserwatywną i wyraźnie odrębną nie tylko od reszty Hiszpanii, ale i od innych prowincji baskijskich.
W czasach rzymskich na tych terenach kończyło się władztwo cezarów. Karol Wielki wyparł Maurów aż po dolinę Ebro, jednakże próba podporządkowania Basków także mu się nie powiodła. Podczas odwrotu armii cesarza przez przełęcze pirenejskie Nawarczycy zniszczyli jego tylną straż w wąwozie Roncesvalles, co znalazło wyraz w rycerskim eposie Pieśń o Rolandzie. W połowie IX w. książę Garcia zjednoczył państewka Baskonii, tworząc zalążek królestwa Nawarry, obejmującego terytorium po obu stronach Pirenejów, niepodległego do 1511 r., kiedy to Ferdynand Aragoński włączył w skład Kastylii część po południowej stronie Pirenejów z Pamploną. Część północną połączył unią personalną z Francją król Henryk IV (1589), a wcielił do Francji Ludwik XIII (1620). Nawarra zachowała autonomię i przywileje aż do 1841 r., kiedy po I wojnie karlistowskiej, w której opowiedziała się po stronie pretendenta do tronu, Karola Burbona, została sprowadzona do rangi prowincji. Fanatycznie katolicka i konserwatywna, przez cały wiek XIX była ostoją hiszpańskich reakcji, ale także tendencji niepodległościowych w czasie wojen napoleońskich. Długotrwałe represje po II wojnie karlistowskiej, która zaczęła się na jej terytorium, spowodowały pogłębiający się zastój ekonomiczny. Nastawiona antyrepublikańsko, podczas wojny domowej Nawarra była jednym z bastionów nacjonalistów, a nawarska milicja (requetes) jednym z filarów rebelianckiej armii. Separatyzm baskijski i poczucie jedności z pozostałymi prowincjami spowodowały w ostatnich latach wyraźne przesunięcie sympatii i szczególnie ostentacyjne pielęgnowanie starych obrzędów, kultury ludowej, tradycji.

Pozostałe artykuły:

Nasze Serwisy

  • www.Szwajcaria.biz.pl
  • www.Moja-Holandia.pl

Nasi Partnerzy