Historia - od XI w pne. do VII w ne.

Śródziemnomorskie dziedzictwo 
Od Xl w. pne. na śródziemnomorskich wybrzeżach obecnej Hiszpanii (w starożytności zwanej Iberią) powstawały kolonie fenickie. Założone przez Fenicjan miasta Tartesos oraz Gades (u ujścia Gwadalkiwiru) były ośrodkami najstarszej cywilizacji łączącej kultury śródziemnomorskie i lokalne, tworzone przez Iberów i Celtów, którzy napłynęli z północy około 900 r. pne. Grecy i Kartagińczycy pozostawili także ślady swej obecności: kopalnie złota, ołowiu i cyny przyciągały kupców, których kantory dały początek miastom Carthago Nova (Carta­gena), Akra Leuke (Alicante); w Katalonii Grecy z Focydy i Marsylii założyli miasto Emporion (Ampurias). W końcu III w. pne. z podbitej przez Kartagińczyków lberii ruszyły na Rzym wojska Hannibala. Po II wojnie punickiej zakończonej klęską Hannibala pod Zamą, wódz rzymski Scypion Afrykański zajął wybrzeża lberii i założył prowincje Hispania Citerior ze stolicą w Tarraco (Tarragona) oraz Hispania Ulterior ze stolicą w Gades (Kadyks). Podboju półwyspu dokończyli w I w. pne. Juliusz Cezar i Oktawian August. „Hispa­niae" stały się jedną z najważniejszych części imperium, dostarczając bogactw naturalnych, zboża, wina i ludzi, w tym uczonych, poetów i cezarów — Trajana, Hadriana, Teodozjusza. Między I i IV w. ne. powstało wiele miast i osad. Rzymianie stworzyli system dróg, a z łaciny wykształciły się późniejsze języki Półwyspu Iberyjskiego. Od 40 r. ne. na wybrzeżu śródziemnomorskim i w Galicji pojawiły się pierwsze gminy chrześcijańskie. Wkrótce Iberia stała się jednym z centrów kształtowania się filozofii chrześcijańskiej; w latach 313, 380 i 400 odbyły się tu sobory powszechne. Związki handlowe z całym basenem Morza Śródziemnego, Egiptem i Lewantem ułatwiały wymianę myśli. Po zdobyciu Jerozolimy w 70 r. napłynęło do Hiszpanii wielu Żydów wypędzonych z Palestyny.

Królestwo Gotów
Na początku V w. zaczęły przekraczać Pire­neje germańskie plemiona Alanów, Swebów, Wandalów, Wizygo­tów. Ci ostatni założyli chrześcijańskie królestwo ze stolicą w To­ledo od 56 r. Wizygoci byli wyznawcami arianizmu; zromanizowani Celtiberowie — katolicyzmu. Spory religijne pogłębiały podziały społeczne, wynikłe z podporządkowania najeźdźcom ludności rodzimej. W VII w. wykształciły się podstawy praw i system społeczny oparty na kodeksie Fuero Juzgo (654), będącym syntezą praw gockich i rzymskich. Wybieralni królowie mieli ograniczoną władzę nad baronami i hierarchią kościelną. Słabość państwa ułatwiła podbój półwyspu przez berberyjskie plemiona przybyłe z Afryki.

Nasze Serwisy

  • www.Szwajcaria.biz.pl
  • www.Moja-Holandia.pl

Nasi Partnerzy