Sztuka

Hiszpania jest nieprzebranym skarbcem dzieł sztuki, pomników kultury, cywilizacji i historii różnych wieków, od wykopalisk prehistorycznych po dzień dzisiejszy. Jedna z najbogatszych i różnorodnych pod względem formy, sztuka hiszpańska przez długie lata była nieco niedoceniana, zwłaszcza przez badaczy pozostających pod wpływem teorii wykształconych we Francji. Hiszpańską architekturę, malarstwo, rzeźbę widziano jedynie przez pryzmat wpływów i zapożyczeń z dorobku sztuki włoskiej, francuskiej, flamandzkiej, niemieckiej oraz oczywiście arabskiej, nie dostrzegając twórczego wkładu rodzimego. Od zarania dziejów mieszkańcy półwyspu Iberyjskiego wchłaniali elementy różnych kultur, zarówno europejskich, jak i orientalnych, przetwarzając je w formy i treści nie spotykane gdzie indziej.
Nie sposób w tak krótkim szkicu omówić — nawet najpobieżniej — dorobku całej sztuki hiszpańskiej. Ograniczymy się tylko do tych dziedzin sztuk plastycznych, z którymi turysta spotyka się na każdym kroku, pozostawiając innym trud zapoznania polskich turystów z dorobkiem hiszpańskiej literatury, teatru, filmu, muzyki.

Nasze Serwisy

  • www.Szwajcaria.biz.pl
  • www.Moja-Holandia.pl

Nasi Partnerzy