Język hiszpański

Językiem oficjalnym w całym kraju jest kastylijski ; na terenie Katalonii używa się także języka katalońskiego; w Baskonii pozostał język baskijski (euskara) nie używany praktycznie rzecz biorąc w życiu codziennym; w Galicji używany jest stary dialekt galicyjski, z którego z czasem wykształcił się język portugalski; swoistym dialektem mówią też mieszkańcy Lewantu i niektórych okolic Andaluzji. Kastylijski, utożsamiany dziś z hiszpańskim, jest językiem romańskim, posługuje się alfabetem łacińskim.
Samogłoski wymawia się tak, jak po polsku, jedynie „u" po „g" i „q" a przed „e" i „i" nie wymawia się, chyba że pisane jest „ii",
Dwugłoski „au" i „eu" wymawia się „ał" i "eł" ; „ai", „ay", „ei", „ey" jak „aj", „ej"; „ia", „ie", „io", „iu" jak „ja", „je", „jo", „ju".
Spółgłoski „b", „d", „f", „l", „p", „r", „t" wymawia się jak po polsku, natomiast:
„c" przed „e" i „i" wymawia się jak angielską głoskę „th" (czubek języka pomiędzy zębami), przed innymi głoskami wymawia się jak „k";
„ch" wymawia się jak lekko zmiękczone „cz";
"g" przed „e" i „i" wymawia się jak „ch", przed pozostałymi głos­kami jak „g";
"h" nie wymawia się nigdy;
„j" wymawia się jak „ch" (identycznie jak „g" przed „e" i „i"); „II" wymawia się jak miękkie „I" w słowie „liana";
„n" przed „b", „p", „v" wymawia się jak „m", w pozostałych przy­padkach jak „n";
„fi" wymawia się jak „ń";
,q" wymawia się „k" i zawsze następuje po nim „u":
„rr" wymawia się długo i mocno akcentowane (jak w „prrr"); „s" wymawia się jak bezdźwięczne „s" lekko zbliżone do „sz";
„v" na początku wyrazu wymawia się jak „b", w pozostałych przy­padkach jak dźwięk pośredni między „w" i „b";
"y" wymawia się jak „j"; „x" wymawia się jak „ks";-
"z" wymawia się jak „c" przed „e" i „i" (dźwięk zbliżony do an­gielskiej głoski „th").
Akcent pada w zasadzie na przedostatnią sylabę, jeżeli wyraz jest zakończony samogłoską, albo spółgłoskami „n" i „s". Jeżeli wyraz kończy się na inną spółgłoskę — akcent pada na ostatnią sylabę. Liczne wyjątki zaznaczone są akcentami.

Nasze Serwisy

  • www.Szwajcaria.biz.pl
  • www.Moja-Holandia.pl

Nasi Partnerzy